Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Balıkesirden Görüntüler

Marmara B�lgesi �nin �nemli bir kenti olan Bal�kesir�e kara, hava, demir ve deniz yolu ile ula�abilirsiniz. Bal�kesir, Marmara ve Ege denizlerine k�y�s� olan, T�rkiye'nin en �ok adas�n� b�nyesinde bar�nd�ran do�al, arkeolojik, tarihi ve k�lt�rel g�zellikleriyle ger�ek bir turizm cennetidir. Bal�kesir ilinden al�nabilecek �eylerin ba��nda �ehrin sembollerinden olan kolonya, Bal�kesir kaymakl�s� ve h��merim gelir. Do�al G�zellikler ve Mesire Yerleri
M�zeler ve �ren Yerleri
Kaz Da�� (�da Da��)
Ayr�nt�lar
Ayr�nt�lar
Ayr�nt�lar
Ayr�nt�lar
bimer e-dergi Sanal Tur �limizin Turizm Haritas�

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü © 2014